Rådgivning og behandling

I U-turn tilbyder vi rådgivning og behandling til dig, som er ung københavner, som gerne vil i gang med en forandring i dit forbrug af rusmidler.

Første skridt er en samtale i U-turns rådgivning

Vis alle

Den første samtale i U-turn

Du er altid velkommen til at ringe til os eller komme ind i vores rådgivning. Du behøver ikke en henvisning fra din læge eller andre.

Rådgivningen er åben mandag kl. 12-16 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-17 på telefon:  82 56 23 00

Hvis du gerne vil have en personlig samtale første gang du kommer, er det bedst at bestille en tid i forvejen, så vi er sikre på, at der er god tid til at tale med dig, når du kommer.

Den første samtale i rådgivningen tager cirka en time. Du er altid velkommen til at tage én med – et familiemedlem, en kæreste, en god ven eller andre, som du synes, det ville være rart at have med til samtalen.

Første samtale er altid anonym og vi registrerer ikke noget på dit fulde navn eller personnummer.

Hvis du har lyst til at komme igen, kan du lave en ny aftale med den samme rådgiver fra første samtale. Du må også gerne tænke lidt over det og vende tilbage.

Hvor mange personlige samtaler kan jeg få og hvad taler vi om?

I U-turns rådgivning kan du få op til fem anonyme rådgivningssamtaler med en af vores behandlere.

Vi taler om det, der har betydning for dig og dit rusmiddelforbrug – det kan udover selve rusmidlerne, være temaer som ensomhed, usikkerhed, pres/stress, venskaber/kærlighedsliv, forældre, angst, studie/arbejde og mange andre ting.

Samtalerne vil hjælpe dig med at undersøge, hvilken plads og indflydelse rusmidler har i dit liv og hvad dine gode grunde er til, at det er blevet sådan. Samtalerne hjælper dig også til at blive klogere på, hvordan du gerne vil have, det skal være med rusmidler og hvordan det kan ske.

Har du brug for mere end de 5 anonyme samtaler kan du enten fortsætte i et 8 ugers anonymt gruppeforløb eller blive indskrevet i et længere behandlingsforløb.

Skal jeg stoppe helt med at ryge eller tage stoffer?

Nogle unge har brug for at stoppe helt med at bruge rusmidler, men vi har ikke et krav om, at du skal stoppe.

Måske vil du gerne have mere kontrol eller et mere begrænset forbrug. Det finder vi ud af sammen med dig.

Nogle gange går der tid, før man er helt klar til at starte en forandring og nogle gange er det svært at holde fast i styringen. Alt dette vil vi gerne hjælpe dig med.

Vi anvender ikke urinprøver eller anden form for kontrol.

Hvor tit skal jeg komme og i hvor lang tid?

Vi har mange forskellige tilbud og det vil være forskelligt hvor ofte og hvor lang tid en ung er i vores hus.

De fleste unge kommer en gang om ugen eller hver 2/3. uge til en individuel samtale med deres behandler.

Flere af vores unge går i gruppeforløb og det foregår typisk en gang om ugen i 3 timer ad gangen om eftermiddagen/aftenen.

Mange af vores unge er glade for vores træningstilbud, hvor man kan komme 3 gange om ugen i dagtimerne.

Hvad er rådgivning og hvad er behandling?

Et rådgivningsforløb er et kort forløb med op til 5 individuelle samtaler og/eller 8 ugers gruppetilbud. Et rådgivningsforløb er anonymt.

Et behandlingsforløb varer typisk 6 mdr. og kan bestå af både samtaler, gruppebehandling og aktiviteter (træning, musik mm.). Du kan også få støtte til at komme i gang med studie/arbejde eller søge uddannelseshjælp m.m.

Når du er i behandlingsforløb, kan U-turn også hjælpe med visitation til f.eks. en socialrådgiver, læge, en psykiater eller andre fagspecialer, som er relevante for dit forløb. Når du er indskrevet i behandling, samarbejder vi med dig om en behandlingsplan, hvor du sætter dig nogle konkrete mål for dit forløb. 

Møder jeg andre unge, som bruger rusmidler mens jeg er i U-turn?

Vores erfaring er, at det at møde andre unge, som har erfaringer der ligner dine, kan være en stor hjælp. Det vil især være i vores gruppe- og træningstilbud, du får mulighed for at møde andre unge og sammen tale om det at være ung med et forbrug af rusmidler.

Hvis du kun går i individuelle samtaler, vil du ikke møde andre unge end dem du ser, mens du venter i rådgivningen.

Får min familie, mit studie/arbejde eller andre at vide, at jeg går i U-turn?

Hvis du er i et anonymt forløb, er der ikke nogen, som får at vide eller kan se at du går i U-turn. Du aftaler altid i forvejen med din behandler, når du overgår fra et anonymt forløb til at være indskrevet.

Er du under 18 år og skal indskrives i behandling skal U-turn inddrage både dine forældre og en sagsbehandler i Center for Børn og Unge i Socialforvaltningen. Din behandler vil tale med dig om dette, inden der tages kontakt.

Nogle gange starter en ung i U-turn på en socialrådgiver, lærer, pædagog eller forælders initiativ. I de tilfælde vil de selvfølgelig vide, at du er startet hos os, men vi vil aldrig fortælle, hvad vi taler om i samtalerne, medmindre vi er blevet enige om det eller er meget bekymrede.

I U-turn har vi tavshedspligt. Det betyder, at det vi taler om i samtalerne, bliver der. Kun hvis vi er meget bekymrede for en ung under 18 år, må vi bryde tavshedspligten. Hvis du bliver i tvivl, må du altid gerne spørge din rådgiver.

Dit studie eller arbejde eller læge eller andre kan ikke se din journal i U-turn.

Spørg din behandler hvis du har brug for at vide mere.

Hvis jeg gerne vil starte i U-turn eller jeg har brug for at vide mere

Ring ind på vores rådgivningstelefon og få mere at vide om vores tilbud.

Vi sidder klar til at tale med dig. 

Rådgivningen er åben mandag kl. 12-16 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-17 på telefon:  82 56 23 00

Kontakt og åbningstider

Rådgivningen

Studiestræde 47

Studiestræde 47

1455 København K

Åbningstider
Mandag:
12-16
Tirsdag: 12-17
Onsdag: 12-17
Torsdag: 12-17

Daggruppen

Daggruppen i U-turn er et dagbehandlingstilbud til unge, hvor alkohol og stoffer fylder for meget i hverdagen. I Daggruppen har vi samtaler om liv og rusmidler, der er fede aktiviteter og skolegang i dansk og matematik.

Aktiviteter og fællesskaber i U-turn

I U-turn tror vi på, at vi støtter hinanden og udvikler os i positive fællesskaber. Vi har derfor forskellige aktivitetstilbud, hvor du kan være sammen med andre om noget sjovt og meningsfuldt, der samtidig støtter op om de forandringer du ønsker.

Hør Lotte fortælle om U-turns rådgivning her

Video Url

Ro På Rusen

U-turn har en fremskudt rådgivningsindsats på flere skoler og ungdomsuddannelser i Københavns Kommune. Ud over rådgivning til unge arbejder vi også med rusmiddelpolitikker og sparring med lærere og studievejleder omkring unge og rusmiddelproblematikker.