Forældre og pårørende

Hvis du er bekymret for din søn eller datters forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler, kan det være en stor hjælp at tale med en rådgiver om dine bekymringer.

Vi har forskellige tilbud til dig, der er forælder eller pårørende til en ung, der har problemer med alkohol, hash, kokain, beroligende/smertestillende medicin eller andre stoffer.

Mange unge eksperimenterer med rusmidler eller kommer i kontakt med rusmidlerne for at håndtere hverdagen, usikkerhed og mistrivsel. For nogle udvikler det sig til et problematisk forbrug, som de har brug for hjælp og støtte til at komme ud af.  

Det kan være hårdt at være vidne til at ens barn har problemer med rusmidler og mange forældre har svært at finde ud af, hvordan de skal håndtere det og hvordan de bedst kan hjælpe deres barn.

I U-turn tilbyder vi rådgivende samtaler til forældre og pårørende. Uanset om du er ung eller voksen kan du få hjælp og rådgivning, hvis én i din familie eller netværk har problemer med rusmidler.

Samtalerne kan i nogle tilfælde være en del af et behandlingsforløb for den person, som har problemer med rusmidler. Men du kan også henvende dig selv, og få nogle samtaler om din situation som forælder eller pårørende til en ung med rusmiddelproblemer.

Ud over telefonisk rådgivning og rådgivende samtaler i huset kan man deltage i en forældregruppe-forløb med andre forældre i samme situation.

Kunne dette være en hjælp til dig så ring til U-turns rådgivning.

Spørgsmål og svar til dig som forælder

Vis alle

Hvad kan du gøre, når du finder ud af, at dit barn ryger hash eller tager stoffer?

Hvis du lige har fundet ud af, at dit barn har et forbrug af hash eller andre stoffer, er det naturligt at blive chokeret, vred og ked af det.

Hvordan kunne det ske? Hvor farligt er det her? Hvordan kommer det til at påvirke min søn eller datters fremtid? Hvad har jeg gjort galt? Hvad kan jeg gøre?

Det er en situation, som mange forældre kommer til at stå i i løbet af deres børns teenageår.

Bevar roen

Hvis følelserne har overtaget styringen, er det svært at håndtere situationen. Hvis du har brug for at få et overblik over situationen og forsøge at komme af med de værste panikfølelser, inden du taler med dit barn, kan du eventuelt tale med U-turns rådgivning, inden du gør andet.

Tal stille og roligt med din søn eller datter om din bekymring, men flyt fokus over på din søn eller datters trivsel og livssituation og spørg til, hvordan de har det og hvad der sker i deres liv for tiden. Om der er noget de er kede af, og om der er noget du kan gøre for at hjælpe dem.

Rigtig mange unge prøver at ryge hash i løbet af deres ungdomsliv, uden at det kommer til at give dem nævneværdige problemer, men unge som er tyngede af trivselsproblemer som mobning, ensomhed, skoleproblemer, usikkerhed, angst mm. har en større risiko for, at brugen af rusmidler udvikler sig til et problem.

Det er naturligt at have lyst til at fremhæve, at du/I på ingen måde kan acceptere forbruget af rusmidler, men det er vigtigt at gøre dette på en stille og rolig måde, så det ikke kommer til at lukke af for en videre dialog. Oftest ved de unge godt, hvad deres forældres holdninger er til brug af hash og stoffer.

Brug den hjælp der er

Muligheden for dialog med en voksen om livet, venner, fester, stoffer mm. er afgørende for, at teenagere kan finde ud af, hvordan de selv kan håndtere de udfordringer, som let opstår i venskabsgrupper med brug af rusmidler, og hvilke strategier de kan udvikle for at lykkes med dette.

Hvis dialogen med tiden åbner op for, at forbruget af rusmidler er vokset din søn eller datter over hovedet, er der mulighed for, at I sammen, eller hver for sig kan komme ind til anonyme samtaler i U-turns rådgivning.

Ofte er unge ikke helt enige i behovet for dette og her kan det være en god idé selv at komme ind i rådgivningen. Her kan du få vendt dine tanker med en rådgiver og få nogle råd med på vejen. Herudover er der også mulighed for at komme i forældregruppe og mødes med nogle af de mange andre forældre, som er i samme situation som dig.

Hvilke tegn skal du være opmærksom på?

Det er vigtigt at understrege, at et enkelt symptom ikke behøver at give anledning til bekymring for brug af rusmidler. Her kan du læse om, hvilke tegn du skal være opmærksom på.

Det vil almindeligvis være sådan, at symptomerne skal være påfaldende, hvis de skal tolkes som tegn på, at den unge tager stoffer, men små tegn kan være tegn på manglende trivsel, hvilket også er vigtigt at være opmærksom på.

Med det forbehold ser listen således ud:

 • Bratte humør- eller holdningsændringer
 • Pludselig pjækkeri fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet
 • Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt
 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner
 • Barnets/den unges ejendele forsvinder/sælges, uden at det kan forklares
 • Barnet/den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele
 • Samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om
 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse
 • Barnet/den unge er oftere nedtrykt
 • Barnet/den unge er usædvanlig træt eller "brugt"
 • Barnet/den unge har svært ved at sove/falde til ro.

Se den unge som et helt menneske

Uanset ovenstående er opmærksomhed på hele den unges situation og humør den bedste måde at få en fornemmelse for om og hvordan stoffer spiller ind i den unges liv. Humørsvingninger, omskifteligt søvnbehov osv. er helt almindeligt for teenagere.

Det kan derfor være svært for os som voksne, uden indgående kendskab til den enkelte unge, at konkludere, at der skulle være problemer med stoffer ud fra tegn, der må siges at være kendetegnende for en hel aldersgruppe.

Det er mindre vigtigt at forsøge at finde tegn på misbrug - mere vigtigt at skabe mulighed for en tillidsfuld dialog med den unge.

Forsøger vi at konkludere på baggrund af lidt tvivlsomme tegn og signaler, risikerer vi fuldstændig at miste kontakten med den unge.

Mister vi kontakten, mister vi også muligheden for at hjælpe. I stedet må vi stille nysgerrige og respektfulde spørgsmål, der tager udgangspunkt i den unges generelle situation.

Hvordan taler man med sin teenager om alkohol, stoffer og fester?

Her får du 9 gode råd fra Dirch Bacher, der er behandler i U-turn og har mange års erfaring med at rådgive både unge og forældre.

1. Vær rolig
Tal om fester og rusmidler i et roligt øjeblik. Ikke på vej ud ad døren eller i bilen. Og husk at medierne ofte overdriver, så lad dig ikke skræmme af alle deres historier - det vil kun gøre samtalen sværere.
 

2. Tal om alkohol
Alkohol er det mest udbredte rusmiddel, og som oftest indblandet, når unge i festligt lag kommer ud for ’utilsigtede hændelser’. Selvom alkohol er lovligt, så er det ikke ensbetydende med, at det er mindre skadeligt. Det kan i den forbindelse være en god idé at fortælle din teenager, at det er rigtig farligt at blande alkohol med andre rusmidler, og at det er vigtigt at huske at drikke vand.
 

3. Tal på en måde, hvor den unge ikke føler sig nødsaget til at skulle forsvare sig
For eksempel kan du tale om rusmidler mere generelt. Det skal føles ufarligt at tale om rusmidler med sine forældre. Rusmidler er blot én af de udfordringer, unge skal lære at håndtere og det hjælper at have voksne at sparre med.
 

4. Vis, at du kan holde til at høre om det 
Vær opmærksom på din reaktion. Din teenager skal vide, at du kan holde til at høre om den virkelighed, de skal orientere sig i, før de tør fortælle dig om den. Unge er ofte meget omsorgsfulde over for deres forældre, også selvom det ikke lige umiddelbart opleves sådan.
 

5. Vær interesseret i din teenagers egne tanker om sit liv og sine værdier
Spørg, og hvis du er så heldig at din teenager vil fortælle, så lyt interesseret og hold igen på din egen tale. Det er den unge, der er eksperten i deres virkelighed. Ved at fortælle dig om de forventninger, han/hun selv har til fester, sig selv og vennerne, bliver din teenager klogere på sig selv, egne værdier og holdninger.
 

6. Selvstyring
Din teenager skal lære selv at træffe fornuftige valg, så det er ikke nok bare at fortælle, hvad du synes er de rigtige valg. Når du kender hans/hendes værdier, så spørg, hvordan han/hun vil leve op til dem og hjælp ham/hende med selv at finde ud af, hvordan han/hun kan træffe valg ud fra disse.
 

7. Tal om strategier 
Spørg om han/hun har en strategi for, hvad han/hun vil sige og gøre i bestemte situationer. Fx hvis de bliver tilbudt stoffer, eller vennerne bliver meget påvirkede. Det er din teenager, der skal blive klogere på sig selv ud fra samtalen. Han/hun skal tage stilling til ting, han/hun ikke selv havde tænkt på. Spørg og lyt.
 

8. Vær ærlig om din bekymring
Når man giver sin teenager lov til at tage til fest, er det naturligt at blive bekymret. Tillid er et fælles projekt som kræver samarbejde. Det er i orden at tale med sin teenager om sin bekymring og spørge til hvad han/hun tænker, kunne gøre den mindre. Måske han/hun selv foreslår at skrive en sms hjem en gang imellem.
 

9. Skriv et brev til din teenager
Samtale er godt, hvis det kan gøres roligt, og man kan få alle sine budskaber ud. Men hvis du synes, at det er svært, eller I nemt begynder at diskutere, så skriv et brev. Læs Dirch Bachers udkast til et brev til sin datter, som du finder nedenfor.

Eksempel på et brev til en datter der skal på festival

Festivalbrev

Kære Louise

Jeg skriver dette brev til dig, da det er første gang, at du skal på Roskilde Festival, og da det er en helt ny oplevelse for både dig og mig. Jeg elsker dig rigtigt højt og håber, at det kommer til at blive en rigtig god oplevelse for dig, der vil give dig gode minder for resten af livet.

Jeg har tillid til at dig og dine venner taler om, hvordan I kan passe godt på hinanden, og vil derfor ikke advare dig om en hel masse ting - som du alligevel selv ved kan være farlige og ødelægge den gode oplevelse.

Det eneste jeg har brug for at sige er, at jeg håber, at du er opmærksom på ikke at drikke for meget alkohol eller blande alkohol med andre stoffer.

Drik langsomt og stop op en gang, så du er opmærksom på om du skal holde en lille pause – og husk at drikke rigeligt med vand. På den måde får du mest ud af musikken og en god festival 😊

På trods af mine råd, og dine egne ønsker om at passe godt på dig selv og dine venner, ved jeg godt, at man pludselig kan stå i en situation, hvor det ikke gik som planlagt.

Hvis dette skulle ske, håber jeg ikke du vil være bange for at ringe til mig. Jeg vil ikke skælde dig ud eller blive skuffet over dig – blot være glad for, at du giver mig mulighed for at hjælpe dig.

Husk også, at der er samaritter på Festivalen, som er klar til at hjælpe jer, hvis der skulle ske noget. Det er en god idé at vide hvor deres telt er fra starten af festivalen.

Jeg lover ikke at bombardere dig med sms’er, for at høre hvordan du har det, men jeg håber til gengæld at du vil give mig ro til at sove trygt om natten ved at sende mig en sms en gang imellem 😊

Ha´ en rigtig god festival.

Knus Far

Forældregruppe

U-turn har en lang erfaring med at afholde forældregrupper. Er du bekymret for din søn eller datters rusmiddelforbrug? Så kan en forældregruppe gøre en stor forskel.

Kontakt Rådgivningen for telefonisk rådgivning, eller hvis du vil høre mere om U-turns tilbud til forældre og pårørende.

Rådgivningen

Studiestræde 47

Studiestræde 47

1455 København K

Åbningstider

Mandag: 12-16
Tirsdag: 12-17
Onsdag: 12-17
Torsdag: 12-17