Ro på Rusen

Ro på Rusen tilbyder anonym rådgivning til unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler på udvalgte ungdomsuddannelser i Københavns Kommune.

På de uddannelsesinstitutioner, hvor Ro på Rusen er, kan du som elev få op til 10 anonyme samtaler, hvis du har problemer med rusmidler.

Et problematisk forbrug af rusmidler bunder ofte i andre problemer og kan gøre det svært at passe skole og andre beskæftigelser. Det kan være en god start på forandring at tale med en rådgiver.

Du kan få anonyme samtaler med en af vores rådgivere på dit uddannelsessted eller over telefonen eller videosamtale, og har du brug for andre tilbud, kan en af vores rådgivere også hjælpe dig med det.

Klassedialog

Ro på Rusen afholder også klassedialoger med eleverne ude på skolerne.

Klassedialogen kan bruges til at skabe refleksion og dialog omkring det at være ung og bruge rusmidler – om trivsel, fællesskabers betydning og om hvordan man som klassekammerat eller uddannelsessted kan agere, når der opstår problemer med rusmidler. Desuden kan skolens rusmiddelpolitik og handleplan bringes i spil.

Metoden kan bruges forebyggende eller i forbindelse med konkrete udfordringer på skolen.

Kurser og undervisning med Ro på Rusen

Ro på Rusens rådgivere tilbyder kurser, oplæg og sparring omkring unge og rusmidler på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ro på Rusens rådgivere tilbyder kurser, oplæg og sparring omkring unge og rusmidler på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ro på Rusen tilbyder hvert år et heldagskursus, hvor medarbejdere på skolen får viden om unge og rusmidler.

Kurset sætter bl.a. fokus på:

  • Sammenhængen mellem ungekultur, trivsel og unges brug af rusmidler
  • Viden om rusmidlers effekt på unges liv - med særligt fokus på hash
  • Hvornår bliver rusmidlerne et problem og hvordan får man øje på det?
  • Hvordan kan man gøre det trygt for de unge at tale om deres forbrug af rusmidler?
  • Hvordan kan man arbejde med grupper og inddrage elever i en dialog om rusmidler?
  • Hvordan skaber vi refleksion hos de unge og understøtter de første skridt hen imod en forandring af et problematisk forbrug af rusmidler?
  • Hvordan kan man understøtte begyndende forandringsprocesser?

På kurset veksles mellem oplæg, eksempler, film, lyd og refleksion. Der vil også være afprøvning af konkrete værktøjer, der kan bruges i hverdagen med de unge.

Rusmiddelpolitik på skolen

Ro på Rusen tilbyder at hjælpe skoler med at udarbejde eller opdatere en rusmiddelpolitik på skolen.

Rusmidler er del af den danske ungdomskultur. Det medfører, at rusmidlerne også nogle gange kommer til at fylde på skolerne, hvor de unge har deres daglige gang. Et stort rusmiddelforbrug påvirker ofte unge menneskers evne til at passe deres skole, og i nogle tilfælde kan det ende med, at den unge dropper ud af skolen.

Det er vigtigt, at alle skoler har en rusmiddelpolitik, da hver skole har et ansvar for at skabe de bedst mulige rammer for elevernes læring og trivsel. Rusmiddelpolitikken kan hjælpe skolerne med at finde klare retningslinjer og fælles fodslag for, hvordan man håndterer situationer, hvor der er rusmidler involveret.

I Ro på Rusen hjælper vi skoler med at udvikle eller tilpasse eksisterende rusmiddelpolitik – samt en praksisnær handleplan. I processen kan vi hjælpe med til at afklare skolens behov i forhold til en rusmiddelpolitik. I samarbejde med skolens ledelse og ansatte tilbyder vi hjælp til at afklare de udfordringer skolen står overfor.  

På baggrund af dette hjælper vi med at udarbejde en helt konkret beredskabsplan, som skolens medarbejdere kan følge trin for trin, når der opstår en situation, hvor der er rusmidler involveret. 

Kontakt til Ro på Rusen

Mette Clausen, leder

Mette Clausen, leder

U-turns rådgivning

U-turns rådgivning