U-turns Tænketank

Her kan du læse om U-turns Tænketank.

HVAD ER TÆNKETANKEN?

Tænketanken består af unge, der har gennemført et behandlingsforløb i U-turn, og som efterfølgende har lyst til at være med til at gøre en forskel for andre. I Tænketanken har vi mange forskellige stemmer og holdninger. Men fælles for alle er et ønske om at være med til at forbedre de eksisterende tilbud for unge med forbrug/overforbrug af rusmidler, samt mindske stigmatisering og kriminalisering af især unge brugere. Vi ønsker at deltage i samtalen med vores ekspertise fra det levede liv, samt give plads til en mere nuanceret offentlig og politisk debat.

HVEM ER VI?

Tænketanken består af ca. 12 aktive medlemmer samt en større gruppe som er løst tilknyttet. Alle medlemmer har tidligere har gået i rusmiddelbehandling i U-turn.

Vi er som tænketank præget af stor diversitet hvad angår baggrund, uddannelse og øvrige erfaringer samt interesser. Vi mødes en gang om måneden i U-turns lokaler i København hvor vi taler om det der rør sig på det socialpolitiske område, interne problemstillinger i U-turn og udvikler projekter.

HVAD GØR VI I TÆNKETANKEN?

Vi har i tænketanken ydet sparring til diverse medieproduktioner og journalister omkring unge og rusmidler, haft besøg af Københavns Kommunes tidligere socialborgmester til drøftelse af hans forslag om legalisering af cannabis, deltaget i udviklingen af programmet for Kulturnat i U-turn, lavet en filmproduktion internt for Roskilde Festival omhandlende førstegangsdeltagere og deres møde med en ny festkultur, udviklet og faciliteret workshop under Youth City Future lab, udarbejdet debatter og arrangementer på Folkemødet, deltaget i planlægning omkring og anlæggelsen af, en byhave i Frb. haven for unge tilknyttet U-turn, udviklet og givet sparring på projektet Turning Tables, holdt oplæg og debatter for ungdomspolitiske partier, afholdt interne uddannelsesdage for medarbejderne i U-turn.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Tænketanken med henblik på et arrangement, sparring eller andet, kan du henvende dig til e-mailadresserne eller telefonnumrene herunder.

Kontakt

Tænketankens mailkonto

Tænketankens mailkonto

U-turns Rådgivning

U-turns Rådgivning

Faglig leder Kristian Holte Kofod

Faglig leder Kristian Holte Kofod