Skrivegruppen

I U-turns skrivegruppe kan du arbejde med tekstskrivning og poesi som en del af dit behandlingsforløb.

Litteratur og kunst har en særlig karakter af væren, og mulighed for at ramme os, som når vi pludselig må stoppe op og grine eller græde midt i læsningen. Trevl din egen historie op, og sæt den sammen og skriv den på ny. Eller skriv videre på tekster.  Indsaml viden om verden med tekst. Hvis der er noget du er i tvivl om, så skriv dig ind i erkendelsen omkring dine spørgsmål. Måske finder forfattere egentlig ikke på. De sanser verden. Og skriver ned. De ser. Alle kan skrive. Alle har en historie og noget at fortælle. Hvis du også sidder med en lyst til at skrive, så kom og vær med i vores skrivegruppe. Vi skriver sammen, og læser tekster her på U-turn. Nogle gange arbejder vi også med foto, tegning eller andre kreative udtryksformer. Det suveræne i den kreative proces er, at den ikke arbejder hen mod noget der er et mål i sig selv. Vi skal ikke præstere men være sammen om teksten, og hvor den fører os hen.

Tilbuddet er for alle, der kommer i U-turn og er tænkt som et supplement til samtaler og andre aktiviteter.