Evaluering af forældregrupperne

På denne side kan du læse om forældregrupper og resultater af dette.

Forældregrupper viser gode resultater i forhold til reduktion eller ophør med unges forbrug af stoffer.

Samtidig øges de unges kontakt til arbejdsmarked og uddannelse. Der er en klar sammenhæng mellem forældres øgede kendskab til deres børns udfordringer og de unges forbrug af rusmidler. Det viser en evaluering, som Center for Unge og Misbrug har lavet på baggrund af i alt 49 forældregrupper, som U-turn i København har kørt de sidste syv år. 

75 procent af forældrene svarer, at deres børn enten har reduceret eller helt har stoppet deres forbrug af rusmidler. Det skyldes blandt andet, at forældrenes deltagelse i en Forældregruppe har haft en positiv effekt på familierelationerne og forældrenes egne handlemuligheder over for de unges stofbrug.

Positiv effekt på de unges beskæftigelse

Af evalueringen fremgår det også, at de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er styrket. Tæt på en fjerdedel af de adspurgte forældre fortæller, at deres barn er gået fra ikke at være i nogen form for beskæftigelse til at være startet i uddannelse eller arbejde. Yderligere godt 40 procent af forældrene, at deres barn har fastholdt en uddannelsesplads eller et arbejde. 

Forældregrupper mindsker behov for behandling 

Forældre kan deltage anonymt i en forældregruppe, der mødes fire gange med 14 dages mellemrum og så til et gensynsmøde efter yderligere 3 måneder. Kun halvdelen af forældrenes børn møder U-turn i rådgivningen eller tilbydes behandling. Det betyder med andre ord, at et kort intensivt forløb med forældre som har svære familiære problemer kan gøre en stor forskel. 98 procent af forældrene deltager tre-fire gange og 92 procent af forældrene vurderer, at forløbet har givet dem større viden om unge og rusmidler, og de er blevet inspireret til nye handlemuligheder.

Forældrene har selv løsningerne

Centerchef i Center for Unge og Misbrug, Unna Madsen, fortæller, hvorfor inddragelse af forældre har så stor betydning:

”Forældrene ligger ofte selv inde med mange af løsningerne. Vores ambition er at motivere og aktivere de ressourcer, der allerede er til stede, sådan at den unge og familien bliver i stand til selv at tage hånd om hinanden og de problemer, de støder på. Vi kan se, at familierne kommer mere styrket ud af den krise, de står i, hvis de hjælpes til at finde deres egne strategier”, siger Unna Madsen. 

Fakta om forældregruppen

 • 318 forældre har gennemført én af U-turns 49 afholdte forældregrupper i perioden 2007-2014
   
 • 252 besvaret slutevalueringen
   
 • 178 har svaret på den opfølgende evaluering tre måneder senere
   
 • Her svarer 21,9 procent, at deres barn er ophørt med sit forbrug af rusmidler og 52,5 procent har reduceret deres forbrug af rusmidler væsentligt
   
 • Det har særligt været mødre i 40 års alderen, som har deltaget i forældregrupperne.