Afrusningsture

På denne side kan du læse om, hvordan U‑turn visiterer unge under 18 år til 12 dages afrusning i samarbejde med institutionen Udsigten som en del af en samlet plan.

Afrusningen er frivillig og gratis, men der skal foreligge en plan for, hvad den unge skal efter afrusningen – så den unge kommer godt videre.

Selve afrusningen er en mulighed for at komme væk fra København og tilbringe 12 dage i et sommerhus med en afruser.

Afrusningspersonalet er fra Udsigten, der har stor erfaring i at arbejde med unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Hver eneste afrusningstur er individuel og turens indhold aftales med den unge både på visitationsmødet og på selve turen. Turen er frivillig og kan afbrydes efter aftale.

Der er tre afrusere af sted med den unge, hver af fire dage ad gangen. Afruseren er sammen med den unge døgnet rundt. De lægger stor vægt på respekt for den unges situation og sætter gensidige grænser for turen, da det er/kan være meget sårbart for den unge at være i en så tæt relation med en voksen, de ikke kender. Det vigtigste er, at den unge får ro, omsorg og en pause fra hverdagen.

Før afrusningsturen

Sagsbehandler ringer til rådgivningen, for at bestille tid til personlig samtale med den unge.

Forældremyndighedsindehaveren skal underskrive en samtykkeerklæring før visitationsmødet.

Sagsbehandler skal godkende afrusningsturen.

Sagsbehandler er ansvarlig for, at der er en plan for det videre forløb efter afrusningen. Dette i samarbejde med den unge og forældre, eventuelt andre professionelle. U‑turn kan være en del af denne plan.

Der afholdes visitationsmøde, hvor den unge, sagsbehandler, afrusningspersonale, U‑turn og forældremyndighedsindehaveren eller andre relevante personer er til stede.

Vigtigt at vide

Hvis U‑turn vurderer, at et samarbejde med Udsigten om afrusning er den rette løsning for den unge, så udarbejder U-turn et stykke skriftligt materiale til Udsigten inden afrusningsturen. Den unges aktuelle situation beskrives, misbrug, motivation, forhold til forældre, skole, kriminalitet osv.

Den unge skal ikke i skole undervejs, hverken i U‑turn eller andet. Den unge holder fri under hele forløbet. Enkelte møder osv. med kommende skole eller andet kan aftales.

Der kan ringes til afrusningspersonalet direkte på turen for at høre, hvordan det går med den unge, tale med den unge, aftaler om besøg osv. Ved andre drøftelser, der eksempelvis vedrører sagsbehandlingen kontaktes Udsigten.

Visitationsmødet

På visitationsmødet fortæller vi den unge/forældrene, at vi har underretningspligt, og at vi i nogle tilfælde kan være nødt til at videregive bekymrende oplysninger videre til sagsbehandler. Den unge og forældrene vil altid blive inddraget i dette, inden oplysninger videregives.

På visitationsmødet mødes alle parter og praktiske ting omkring turen drøftes nærmere. Det kan være aftaler om kontakt/besøg og om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til, såsom medicin eller allergi.

Der bliver informeret om, hvad rammerne er for en afrusningstur og afrusningspersonalet fortæller om, hvad der normalt sker på turen. Derefter aftales det individuelle forløb med den unge ud fra dennes interesser og behov samt en faglig vurdering.

Der aftales også hvem, den unge afleveres til efter turen, da det er vigtigt med en god afslutning.

Efter afrusningen

U‑turn holder et evalueringsmøde med den unge og eventuelt forældre. Udsigten kontaktes, hvis det findes relevant.

Udsigten udarbejder en status over den unges forløb, som primært vil være den unges egen fortælling. Statussen sendes til sagsbehandler og U‑turn.

Sagsbehandler er ansvarlig for at gennemgå status med forældrene og den unge. Planen for hvad den unge tilbydes efter afrusning iværksættes af sagsbehandler.