Ritalin

Ritalin er et lægemiddel mod narkolepsi og forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). Her kan du læse mere om indtagelse, virkning, bivirkninger m.m.
Billede
Ritalin

Ritalin indeholder Methylphenidat, der virker dybt inde i hjernens tindingelap (amygdala), hvor det skaber en øget dopaminaktivitet.

Udseende

Ritalin fås i små piller ca. på størrelse med aspirinpiller med (fabrikantens) navn "Ciba" indgraveret i pillen. Pillerne på 5 mg er svagt gule, pillerne på 10 mg er svagt grønne og pillerne på 20 mg er både hvide og svagt gule.

Indtagelse

Ritalin anvendes som rusmiddel i form af store doser tabletter, ved snifning af knuste tabletter eller ved injektion af en opløsning af tabletterne.

Virkninger og bivirkninger

Ritalin i store mængder giver en rus der på mange måder minder om Amfetamin. Det vil sige opstemthed, forbedret humør, øget selvtillid og det nedsætter appetit og søvntrang. Efter rusens aftagen kommer oftest en "nedtur," en følelse af ekstrem træthed, depression og nedsat årvågenhed.

Stoffet er også populært blandt studerende og forskere, da det kan skærpe korttidshukommelsen og indlæringsevnen.

Af bivirkninger kan nævnes Abdominalsmerter, kvalme og opkastning. Væksthæming kan ses ved langvarig anvendelse hos børn. Hos voksen kan misbrug føre til nedsat libido og erektil dysfunktion samt muskelkramper, akkomodationsbesvær(svært ved at fokusere på kort afstand) og forhøjede levertransaminaserer. Der er samtidig risiko for udvikling af en psykose med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Fysiske virkninger

Ritalin kan give en del bivirkninger som bl.a. hjerteproblemer og forhøjet blodtryk, og i større doser kan stoffet give en lang række alvorlige, og i værste fald dødelige bivirkninger. Tolerancen for Ritalin forøges, og ved længerevarende misbrug skal man have større og større mængder for at opnå rusen.

Ritalin kan i store mængder medføre forgiftning.

Oprindelse og historie

Ritalin er i mere end 60 år blevet brugt til at behandle bl.a. hyperaktive børn. Selv når Ritalin bliver brugt som receptpligtig medicin, kan det have alvorlige bivirkninger, bl.a. nervøsitet, søvnløshed, spiseforstyrrelser, pulsændringer, hjerteproblemer og vægttab. Producenterne siger selv, at det er et vanedannende stof.

I juni 2005 udsendte den amerikanske lægemiddelstyrelse en række råd til befolkningen om helbred, hvor de advarede om, at Ritalin og lignende stoffer kan forårsage hallucinationer, selvmordstanker, psykotisk opførsel og endda aggressivitet eller voldelig adfærd.