Tilbud til grundskoler i København

Et tilbud til 7.-9.-klasser, hvor der er konkrete udfordringer med rusmidler.

Rusmidler er en af de mange fristelser, man skal tage stilling til, når man er ung. Nogle unge eksperimenterer med rusmidler uden problemer, mens det kan føre til problemer for andre.

Hvis I oplever, at en eller flere elever har konkrete problemer med rusmidler, som ikke kan håndteres via skolens egne indsatser f.eks. med SSP, kan I med U-turns nye skoletilbud tage udfordringen op og være med til at sikre, at jeres elever indgår i et miljø med fokus på trivsel og en hensigtsmæssig rusmiddelkultur.

Tilbuddet indeholder forskellige elementer – vi aftaler, hvad der passer til jer.

Tilbuddet består af

  • Et indledende møde med klassens (klasse-/kontakt)lærere for at skabe afklaring ift. de konkrete problemer/udfordringer
  • Et møde med klassens elever
  • Et forældremøde – evt. sammen med eleverne
  • Et møde med alle klassens lærere – f.eks. om kommunikationen med unge, der har rusmiddelproblemer
  • Tilbud om samtaler til unge med rusmiddelproblemer, deres forældre og lærere
  • Hjælp til at skolen/klassen får udviklet og implementeret en rusmiddelpolitik og –handleplan.

Målgruppe

Elever i 7.-9. klasse samt deres lærere og forældre

Hvem hjælper os?

De forskellige elementer i tilbuddet bliver udført af U-turns rådgivere/konsulenter, der har stor erfaring med unge og rusmidler.

Kontakt

Bestilling af tilbuddet

Hvis I gerne vil bestille vores tilbud, kan I skrive en mail til os.