Kurser og undervisning med Ro på Rusen

Ro på Rusens rådgivere tilbyder kurser, oplæg og sparring omkring unge og rusmidler på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Heldagskursus for undervisere og vejledere

Ro på Rusen tilbyder hvert år et heldagskursus, hvor medarbejdere på skolen får viden om unge og rusmidler.

Kurset sætter bl.a. fokus på:

  • Sammenhængen mellem ungekultur, trivsel og unges brug af rusmidler
  • Viden om rusmidlers effekt på unges liv - med særligt fokus på hash
  • Hvornår bliver rusmidlerne et problem og hvordan får man øje på det?
  • Hvordan kan man gøre det trygt for de unge at tale om deres forbrug af rusmidler?
  • Hvordan kan man arbejde med grupper og inddrage elever i en dialog om rusmidler?
  • Hvordan skaber vi refleksion hos de unge og understøtter de første skridt hen imod en forandring af et problematisk forbrug af rusmidler?
  • Hvordan kan man understøtte begyndende forandringsprocesser?

På kurset veksles mellem oplæg, eksempler, film, lyd og refleksion. Der vil også være afprøvning af konkrete værktøjer, der kan bruges i hverdagen med de unge.