Klassedialog

Ro på Rusen afholder også klassedialoger med eleverne ude på skolerne.

Klassedialogen kan bruges til at skabe refleksion og dialog omkring det at være ung og bruge rusmidler – om trivsel, fællesskabers betydning og om hvordan man som klassekammerat eller uddannelsessted kan agere, når der opstår problemer med rusmidler. Desuden kan skolens rusmiddelpolitik og handleplan bringes i spil.

Metoden kan bruges forebyggende eller i forbindelse med konkrete udfordringer på skolen.