Inspirationsmappe

Her finder du nogle af U-turns værktøjer og materialer til samtaler med unge om rusmidler.

Konkrete værktøjer

Nedenunder beskrives to af U-turns konkrete værktøjer. Klassedialogen er til brug for refleksioner og debat omkring rusmidler i en klasse. Samtaleguiden hjælper dig til en mere personlig relation med en ung, der har problemer med rusmidler. 

Samtaleguide

Samtaleguiden er henvendt til faggrupper, som i deres virke søger inspiration og metoder til at møde unge, der har et stort forbrug af rusmidler. Inspirations- og metodehæftet giver bud på, hvordan man kan forstå de unges forbrug af rusmidler og, hvordan man kan få øje på unge, for hvem forbruget er begyndt at give problemer i hverdagen.

Desuden giver hæftet inspiration til, hvordan samtalerne med de unge kan gribes an samt præsenterer konkrete eksempler, spørgsmål og værktøjer, der kan bruges fleksibelt i snakken med de unge.

Klassedialogen

Klassedialogen er en metode, som lærere og vejledere på ungdomsuddannelser kan bruge til at starte en dialog med eleverne om deres liv, trivsel og forhold til rusmidler. Ved at bruge Klassedialogen kan du være med til at skabe en klassekultur, hvor man tør tale om rusmidler – og hvor man støtter og hjælper hinanden.