Henvisning og visitation til U-turn

På denne side kan du læse mere om, hvordan henvisning og visitation til U-turn foregår.

Som udgangspunkt er U‑turn selvvisiterende. De unge kan selv opsøge os eller de kan henvises og følges ind til os.

U‑turn er et frivilligt tilbud, om end vi også har en del af ansvaret for motivationsarbejdet. De unge deltager frivilligt i behandlingen. Er den unge under 18 år, skal forældrene være indforståede med, at den unge bliver indskrevet.

Behandling hos os er en foranstaltning og skal således godkendes af sagsbehandler - undersøgelse og handleplan skal udfærdiges.

Den unge kan godt starte behandling før undersøgelsen er færdig (så behandlingsgarantien overholdes).

Visitation til behandling

Efter telefonisk aftale kommer den unge til personlig samtale i rådgivningen.

Efter aftale visiteres den unge til gruppebehandling, individuel behandling eller får tilbudt et kortere rådgivningsforløb uden indskrivning.

Den unge kan normalt komme i behandling indenfor 14 dage, hvis alle parter er enige om dette.

Visitation trin for trin

  1. Bestilling af tid til samtale i rådgivningen.
  2. Første samtale i rådgivningen (gerne med deltagelse af sagsbehandler/kontaktperson og forældre).
  3. Samtale alene med den unge.
  4. Kortere rådgivningsforløb (uden indskrivning), eller indskrivning til længerevarende behandling

Kontaktperson i U‑turn

Det tilstræbes, at behandleren, som tager første rådgivningssamtale med den unge, bliver den unges kontaktperson, hvis den unge indskrives.

Hvis en ung under 18 år skal i dagbehandling inviteres en visitator fra daggruppeteamet med til en snak med den unge.

Samarbejdet med socialcentrene om visitation tilrettelægges bedst ved, at sagsbehandleren ringer til rådgivningen og drøfter sagen.

Er U‑turn relevant bestilles en tid til personlig samtale, hvor den unge og sagsbehandler deltager (og gerne forældrene).

Herefter aftales videre forløb mellem parterne. Ved indskrivning sender sagsbehandler undersøgelse/handleplan og U‑turn laver en status efter tre måneders indskrivning, der kan bruges som hjælp til sagsbehandler i de sager, hvor der ikke er lavet undersøgelse inden indskrivning.

U‑turns status og handleplan danner den skriftlige basis for samarbejdet, der ideelt følges op af netværksmøder under behandlingsforløbet, ved overgang til efterbehandling og ved behandlingens afslutning.