Model U-turn hitter i provinsen

24.11.2014
  • ""
(NYHED)Modellen for en misbrugsindsats rettet mod unge i Københavns Kommune er med succes udbredt til Horsens og Helsingør

Helsingør Kommune og Horsens Kommune søsatte for fire år siden model U-turn, som er en indsats rettet mod unge, der har problemer med rusmidler. De to tilbud har hidtil kørt som forsøgsordninger med penge fra satspuljen, men resultaterne er så tilfredsstillende, at begge kommuner har besluttet at gøre forsøgene permanente.

Vigtigt at være helhedsorienteret
Modellen er opkaldt efter U-turn i Københavns Kommune, der har eksisteret siden 2004. U-turn er i København forankret i Center for Unge og Misbrug, og medarbejdere herfra har været kraftigt involveret i udviklingen af de to projekter.

Helt konkret har medarbejdere rejst til både Horsens og Helsingør, hvor de har undervist og superviseret i de fire år, projektet har kørt. Det er utroligt vigtigt med en helhedsorientering omkring den unge, hvis man vil lykkedes med behandlingen, forklarer souschef i Center for Unge og Misbrug Dan Orbe:

”Det er essentielt, at indsatserne er fleksible, og at medarbejderne arbejder med hele den unges livssituation. Man skal give sig i kast med de problemer, den unge er fyldt op af, og som vedkommende har motivationen for at løse. Derfor skal den unge medinddrages i rådgivnings- og behandlingsforløbet. Det er også særdeles effektivt at inddrage familie, netværk og relevante samarbejdspartnere, fordi det sikrer et mere sammenhængende, meningsfuldt og helhedsorienteret forløb,” siger han.

Modellen tager højde for kommunale forskelle
Model U-turn er bygget op om en helhedsorienteret og fleksibel indsats og kan alt efter behov sættes sammen af forskellige elementer, fra oplysning og forebyggelse, tidlige opsøgende indsatser, inddragelse af familie og netværk til rådgivning og behandling.

Når en ung har problemer med rusmidler, hænger det sammen med andre sociale og psykiske problemer, og indsatsen skal derfor samtænkes med andre tilbud. Derfor er det også nødvendigt at tilpasse modellen til kommunernes forskellige måder at organisere sine sociale tilbud på.

Model U-turn kan beskrives med en 'indsatstrappe'. Den illustrerer, hvordan modellen gradvist er blevet implementeret i de to kommuner over de fire år. Samtidig viser trappen, hvordan man i det fuldt udbyggede tilbud kan trækkes på forskellige typer ydelser og tilrettelægge individuelle forløb af varierende intensitet alt efter behov.