U‑turn er også et tilbud til professionelle, der arbejder med unge mennesker

Vi tilbyder bl.a.:

  • Sparring og samarbejde omkring unge med rusmiddelproblemer i Københavns Kommune 
  • Akut hjælp til Københavns Kommunes Børnefamilieenheder
  • Temamøder og kurser for professionelle
  • Indsatser på grundskoler, erhvervs-, ungdoms- og produktionsskoler i København
  • Afrusningsture 

Vi arbejder også med udvikling og formidling af metoder og værktøjer, der kan bruges i arbejdet med tidlig opsporing og samtaler med unge om rusmidler. Læs mere på Viden- og kompetencecenter - Unge og Rusmidlers hjemmeside.

""

Henvisning og visitation til U-turn

Som udgangspunkt er U‑turn selvvisiterende. De unge kan selv opsøge U‑turn eller de kan henvises og følges ind i U‑turn
""

Publikationer og materiale

Find U-turns udgivelser og inspirationshæfter på Viden- og Kompetencecentrets side.
""

Oplæg og kurser

Hvis du er interesseret i at få et tilbud på et oplæg eller et kursus, så er du velkommen til at kontakte os.
""

Sparring og konsulentbistand

Et tilbud til sagsbehandlere i Københavns Kommunes børnefamilieenheder i komplicerede sager, hvor unge under 18 år har rusmiddelproblemer.
""

U-turns tilbud til grundskoler i København

Et tilbud til 7.-9.-klasser, hvor der er konkrete udfordringer med rusmidler

Visitation til afrusningsture

U‑turn visiterer unge under 18 år til 12 dages afrusning i samarbejde med institutionen Udsigten som en del af en samlet plan.
""

Ro på Rusen - et tilbud til erhvervs-, ungdoms- og produktionsskoler i Københavns Kommune

Ro på Rusen er U-turns udgående team, der arbejder med tidlig opsporing af elever med rusmiddelproblemer og en tidlig indsats på skolerne.
""

Viden- og Kompetencecenter - Unge og Rusmidler

Find dokumentation, evalueringer af U-turns arbejde, publikationer, projekter og kurser her.
""

Job og praktik hos U-turn

Her kan du se, hvilke praktikpladser vi tilbyder, og om der er ledige job i U-turn