Sparring og konsulentbistand

  • ""
Et tilbud til sagsbehandlere i Københavns Kommunes børnefamilieenheder i komplicerede sager, hvor unge under 18 år har rusmiddelproblemer.

Det kan handle om:

  • Sparring til at udrede og afklare rusmiddelproblematikken i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse/handleplan
  • Op til tre afklarende samtaler med den unge og/eller forældre for at afdække mulighederne i den konkrete sag
  • Videreformidling af den unge/forældre til U-turns rådgivning, hvis det er behov for yderligere hjælp
  • Deltagelse i netværksmøder med et rusmiddelperspektiv

Vi tilbyder:

  • Så vidt muligt at stille op akut, hvis sagens karakter kalder på det  
  • Solid erfaring med behandlingsarbejde med unge og deres familier
  • Godt kendskab til Københavns Kommunes mange ungetilbud og andre relevante aktører
  • Lang erfaring i samarbejdet med børnefamilieenhederne

Kontakt

Socialfaglig konsulent Lotte Rasmussen
Telefon: 24 85 67 61
Mail: bw7n@sof.kk.dk

Ønsker du at aftale tid til en rådgivende samtale i U-turn for en ung, dennes familie eller fagfolk omkring den unge,  sker det nemmest ved, at du kontakter U-turns rådgivning direkte på tlf. 82 56 23 00.