Kurser

 • ""
Vi tilpasser vores oplæg og kurser efter de udfordringer, I har på jeres institution.

Personale, der arbejder med unge, oplever ofte udfordringer med rusmidler. Rusmidler og mistrivsel går ofte hånd i hånd, og de unge har brug for voksne, der kan få øje på begyndende tegn og som tør tale med de unge om brugen af rusmidler. Vores kurser og oplæg giver viden om og inspiration til, hvordan man håndterer rusmiddelproblematikker.

Her kan du se eksempler på kursustilbud, der henvender sig til personalegrupper, der arbejder med unge i hverdagen for eksempel undervisere, pædagoger, vejledere, mentorer, sagsbehandlere m.fl. Det kan være en god idé at samle flere relevante medarbejdere og eventuelt slå sig sammen med en anden institution, hvis man gerne vil have et kursus eller oplæg.

"Unge og Rusmidler - Små skridt der gør en forskel" (Halv temadag)
 

"Unge og Rusmidler - Små skridt der gør en forskel" (Én temadag)
 

"Unge og Rusmidler - Små skridt der gør en forskel" (To dages kursus)
 

"Unge og Rusmidler - Samtaler der igangsætter refleksioner og forandringer" (Tre dages kursus)  

 

Gennemgående temaer for U-turns kurser

Den gode samtale

 • Hvad er den anerkendende tilgang og hvordan kan du bruge den i praksis?
 • Hvordan er du med til at skabe den gode kontekst?
 • Etablering af kontrakt- hvad giver det mening at tale om?
 • Afklaring af mål for samtalen nu og på længere sigt
 • Brug af timeout
 • Brug af spørgeteknikker
 • Best practices
 • Træning i at lytte og fremhæve fremskridt

Motivation til forandring

 • Inspiration til arbejde med de unge, der ryger hash eller tager stoffer og til hvordan du kan motivere dem
 • Gennem øvelser rustes du til at motivere til forandring.
 • Hvordan kan du skabe en motiverende samtale?
 • Afklaring af ambivalens
 • Fremtidsscenarier
 • Opstilling af drømme og mål som værktøj til forandring

Unge, hash og stoffer

 • Om sammenhængen mellem hash, stoffer og det at være ung i dag
 • Hvordan kan man forstå rusmidler i et ungdomsperspektiv?
 • Hvorfor oplever mange unge hash og stoffer som noget positivt?
 • Hvordan virker hash?
 • Hvordan virker stoffer som kokain, ecstasy og amfetamin?
 • Hvad fortæller de unge om stoffernes virkning?
 • Hvor mange unge ryger hash eller tager stoffer?
 • Hvad betyder begreber som misbrug og afhængighed og er der andre ord, der bedre beskriver de unges brug af rusmidler?
 • Hvordan har U‑turn hjulpet unge videre, der har haft problemer med hash eller stoffer?

Afklaring af spørgsmål, målgruppe, indhold og pris kan ske via henvendelse på mail uturn@sof.kk.dk