Oplæg og kurser

  • ""
Hvis du er interesseret i at få et tilbud på et oplæg eller et kursus, så er du velkommen til at kontakte os.

Medarbejderne i U‑turn har deres daglige gang blandt unge, der bruger rusmidler. Dertil har de uddannelser som f.eks. supervisor, proceskonsulent eller coach og erfaring i at formidle deres viden.

Kurserne varetages derfor af folk med teoretisk og metodisk indsigt kombineret med solid praktisk erfaring. Vi kan tilbyde oplæg, kurser og undervisning, der strækker sig fra nogle få timers oplæg til kurser og undervisning over en eller flere dage. 

Kontakt U‑turn for information om kurser og uddannelse

Hvis du er interesseret i at få et tilbud på et oplæg eller et kursus, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 8256 2300 eller sende en mail.

Det nærmere indhold aftales altid forinden. I hvert enkelt tilfælde afdækker vi de konkrete ønsker og behov og tilrettelægger vores tilbud derefter.

Oplæg og kursuspakker

Under fanen oplæg og kursuspakker kan du læse om de emner, vi tilbyder oplæg og kurser inden for, og du kan se eksempler på kurser af forskellig varighed. Vi tilpasser alle vores oplæg og kurser, så de passer til jeres behov.

Supervision

U-turn tilbyder supervision til professionelle, der arbejder med udsatte unge inden for det pædagogiske og terapeutiske område og hvor rusmidler er en del af problematikken.

Vi tilbyder både individuel supervision og supervision i gruppe.

Supervision kan være med til at give overblik i svære sager og hjælpe den professionelle til at finde nye veje fremad. For at opnå dette arbejder vi på at skabe nogle trygge rammer, hvor læring, refleksion og faglig udvikling kan foregå.

Afhængigt af, hvilket tema der bringes på banen, benytter U-turns supervisorer sig af forskellige metoder inden for det systemisk/narrative/løsningsorienterede felt.