Velkommen til U‑turn

Vi er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25, der ryger hash, tager andre stoffer eller drikker for meget alkohol. Vi tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres problemer. U-turn har også tilbud til forældre, andre pårørende og fagfolk. 

I U-turn er det vores erfaring, at motion kan være en hjælp, når man arbejder med sit forbrug af stoffer.
Har du mistanke om, at dit barn ryger hash eller andre tager andre stoffer, så læs mere her
Få et indblik i U-turns arbejde med unge via denne korte film
U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler
Hæftet beskriver overordnet U-turns arbejde med familier og netværk samt indhold og effekt af tilbuddet forældregrupper
U‑turns rådgivning er for unge under 25 år, som bor i Københavns Kommune