Header menu

Velkommen til U‑turn

Vi er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25, der ryger hash, tager andre stoffer eller drikker for meget alkohol. Vi tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres problemer. U-turn har også tilbud til forældre, andre pårørende og fagfolk. 

Hvordan taler jeg med min teenager om rusmidler? - Få inspiration til dialog og handling!
Carina Abel Gjaldbæk fra Ro på Rusen holdt fredag d.18.3. oplæg om forebyggelse på konferencen ”Unge og hash – konsekvenser af legalisering.
I U-turn er det vores erfaring, at motion kan være en hjælp, når man arbejder med sit forbrug af stoffer.
Mange elever har et højt forbrug af rusmidler. For nogle tager det overhånd - det kommer til at præge hverdagen og går ud over skolegangen
Har du mistanke om, at dit barn ryger hash eller andre tager andre stoffer, så læs mere her
Læs det nyeste nummer af U-turns nyhedsbrev
Få et indblik i U-turns arbejde med unge via denne korte film
U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler
Hæftet beskriver overordnet U-turns arbejde med familier og netværk samt indhold og effekt af tilbuddet forældregrupper
I U-turn har vi i et stykke tid talt om, at nogle af vores unge har fået interesse for LSD, syretrips, ’Frimærker’ eller ’Smiley Papers’
U‑turns rådgivning er for unge under 25 år, som bor i Københavns Kommune
Et tilbud til 7.-9.-klasser, hvor der er konkrete udfordringer med rusmidler