Velkommen til U‑turn

Vi er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Vi tilbyder åben, anonym rådgivning og længerevarende behandlingsforløb til unge og deres pårørende.

Åben og anonym rådgivning

U‑turns rådgivning er for unge under 25 år, som bor i Københavns Kommune

Individuelle tilbud

Hvis du ikke har lyst til at gå i en gruppe, så er det muligt at få et individuelt tilbud.

Temaaften for forældre

Hvordan taler jeg med min teenager om rusmidler? - Få inspiration til dialog og handling!

U-turns træningstilbud

I U-turn er det vores erfaring, at motion kan være en hjælp, når man arbejder med sit forbrug af stoffer.

Unges fortællinger fra U-turn

Her kan du se, læse og høre unge, som har været tilknyttet U-turn. De fortæller om deres kamp med rusmidler, og hvordan de er kommet videre.

Du vil hjælpe din ven

Der er mange måder du kan støtte din ven, hvis han/hun har problemer med rusmidler.